top of page

Konsulent ved orgelanskaffelser.
 
Et nytt orgel bør fremstå med substansiell og glansfull klang, god balanse, og med fargerike, tiltalende og velgjørende nyanser. En lytefri mekanikk er viktig for at menighet og publikum skal kunne få oppleve instrumentets og orgelspillerens beste kvaliteter.


Konsulentoppgaven betyr at man i tillegg til å være rådgiver for orgelkomiteer, menigheter og fellesråd, også blir et bindeledd mellom oppdragsgiver og leverandør. Utforming av nye orgelkonsept skjer alltid i nær dialog med byggherren, brukeren og orgelbyggeren. Den lokale organistens synspunkter og ønsker skal ivaretas og vektlegges. Orgelkonsulenten skal kvalitetssikre at alle ideer fungerer sammen, utgjør et godt musikalsk konsept, og at alt kan realiseres innenfor vedtatte kostnadsrammer.


Min konsulentvirksomhet bygger på over 30 års erfaring som kantor i Den norske kirke og som internasjonal konsertorganist. Gjennom konserter på de forskjelligste orgler, og samarbeid med en rekke fremragende orgelbyggere, har jeg samlet kunnskap, informasjoner og impulser som jeg gjerne deler.

 

Jeg er medlem av

 

 

Referanseprosjekter:

Vardåsen kirke, Asker kirkelige fellesråd

Orgelet bygges av
Metzler Orgelbau (CH) 

Innvielse: 18. mars 2018

Østre Porsgrunn kyrkje, Porsgrunn
Kontrakt inngått med Weimbs Orgelbau (D)
Levering 2021

Knarvik kyrkje, Lindås
Nytt orgel fra Metzler Orgelbau (CH)
Ferdigstilt 2015

Mariakirken, Bergen

Nytt orgel fra Weimbs Orgelbau (D)
Ferdigstilt 2015

Vartdal kyrkje, Ørsta

Nytt orgel fra Dietrich Johannes Buder (N)
Ferdigstilt 2015

Møllendal kapeller, Bergen

Nye orgler fra Ålems orgelverkstad (S)
Ferdigstilt 2011

Bønes kirke, Bergen

Nytt orgel fra Ålems orgelverkstad (S)
Ferdigstilt 2011

Bømlo Kyrkje, Bømlo

Nytt orgel frå Ryde og Berg Orgelbyggeri
Ferdigstilt 2010

Erdal Kirke, Askøy

Nytt orgel fra Ålems Orgelverksted (S)
Ferdigstilt 2008

Griegakademiet, institutt for musikk (UiB), Bergen

Nytt orgel fra Glatter-Götz Orgelbau (D)
Ferdigstilt 2006

Sælen Kirke, Bergen
Nytt orgel fra Glatter-Götz Orgelbau (D)
Ferdigstilt 2003

Nore Neset Kapell, Os

Nytt orgel fra Ryde & Berg Orgelbyggeri (N) Ferdigstilt 2002

Sandvikskirken, Bergen

Olsen og Jørgensen orgel 1919. Restaurert 2002 av Orgelwerkstatt Scheffler (D)

Skjold kirke, Bergen

Nytt orgel fra Orgelwerkstatt Christian Scheffler (D) 
Ferdigstilt 2000

Johanneskirken, Bergen

Schlag & Söhne orgel 1893.
Restaurert 1999 av Orgelwerkstatt Chr. Scheffler (D)

Bergen domkirke, Bergen

Nytt orgel fra Rieger Orgelbau (A)

Ferdigstilt 1997

bottom of page